Le Fresne

Het verhaal speelt zich af in Bretagne, waar twee naburige heren vrienden zijn. De vrouw van een van de twee ridders baart een tweeling, twee jongens. De vrouw van de andere heer is jaloers en verspreidt het gerucht dat dit alleen kon zijn gebeurd door overspel. Daardoor wordt de nieuwe vader achterdochtig en begint zijn vrouw te mishandelen. Maar vervolgens is het de jaloerse vrouw die twee kinderen baart. Beschaamd om wat de mensen daar over zullen zeggen, laat ze een van haar twee dochters achter. Vergezeld van een grote ring wordt de baby in een es  (fresne) geplaatst, vlakbij een klooster. De portier van de abdij ontdekt het kind en brengt het naar het klooster, waar de inwoners door de ring en de mooie kleren meteen begrijpen dat het kind van hoge afkomst is. De abdis besluit het kind te onderwijzen en noemt het Frêne (Es), verwijzend naar de plaats waar ze werd gevonden. Frêne wordt een hoofse jongedame wier schoonheid bekend wordt in heel Bretagne. Een ridder genaamd Goron raakt in de ban van haar schoonheid en verblijft verschillende keren in het klooster om met haar te praten. Tenslotte haalt hij haar over om met hem weg te trekken uit het klooster. Lange tijd vergezelt ze hem, zonder dat ze getrouwd zijn. De vazallen van Goron geven hem de schuld van deze situatie en sporen hem aan om liever met een nobele vrouw te trouwen. Ze bieden hem een ​​jong meisje uit de buurt aan, genaamd Le Coudrier. Goron gaat er uiteindelijk mee akkoord om met haar te trouwen. Op de trouwdag arriveert Le Coudrier vergezeld van haar moeder. Frêne werkt daar echter als dienstmeisje, zonder haar pijn aan de buitenwereld te tonen. Ze maakt het bed klaar voor de huwelijksnacht en legt er de stof in die ze had gekregen toen ze in de steek werd gelaten. De moeder van de toekomstige vrouw, die deze stof ziet, vraagt ​​haar verwonderd waar deze mooie stof vandaan komt. Nadat Frêne haar verhaal heeft verteld, begrijpt de moeder dat Frêne haar dochter is. Ze bekent de waarheid aan haar man over haar zwangerschap. Er wordt dan afgesproken dat Frêne met Goron zal trouwen. En zo geschiedde.